Jeden dárek navíc pro rodiny v Sýrii- Také o letošních Vánocích vzpomeňme na ty, kteří strádají

18.12.2018 13:19

Jeden dárek navíc pro rodiny v Sýrii

Také o letošních Vánocích vzpomeňme na ty, kteří strádají, a připravme jim

Jeden dárek navíc.

Občanskou válkou v Sýrii velmi trpí všichni obyvatelé, zoufale se však dotýká právě dětí. Podpořte společně s námi výživový program arcidiecéze Aleppo, který dětem pomáhá zajistit pravidelné jídlo.

Od arcibiskupa Arménské katolické církve Mons. Boutrose Marayatiho, který za syrské projekty odpovídá, jsme obdrželi dopis společně s fotografiemi, v němž zmiňuje, jak byl dar od PMD v ČR na nákup potravin využit v loňském roce. Letos chceme podpořit nákup potravin pro stovku dětí a jejich rodin. Náklady na jeden tzv. košík, v němž jsou potraviny na jeden měsíc, činí 230 Kč, příděl na půl roku pro jednu rodinu vyjde na 1380 Kč. Přispět však můžete libovolnou částkou.  Své vánoční dárky pošlete, prosím, nejpozději do 31. 12. 2018.

Za jakoukoliv pomoc Vám ze srdce děkujeme!

PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA, Na Kropáčce 30/1, 500 03 Hradec Králové, tel. 604  838  882, 

pmd@missio.cz, www.missio.cz;  číslo účtu: 72540444/2700, VS: 240, do zprávy pro příjemce uveďte: Sýrie.

Zájemcům vystavíme potvrzení pro daňové účely.

S pracovníky Národní kanceláře PMD v ČR Vám přeji klidné prožití adventní doby a opravdovou radost z narození Ježíše Krista.

Mgr. Leoš Halbrštát, národní ředitel PMD