Neděle 2. června: Slavnost Těla a Krve Páně (Božího Těla), a to tradičně ve Vísce

29.05.2013 14:09

V neděli 2. června oslavíme Slavnost Těla a Krve Páně (Božího Těla), a to tradičně ve Vísce. Mše sv. začne v 10,00 hodin a po ní bude následovat eucharistický průvod. Při této slavnosti přistoupí tři děti z naší farnosti k prvnímu svatému přijímání.

Další informace ke Slavnosti můžete nalézt například na:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Slavnost_T%C4%9Bla_a_Krve_P%C3%A1n%C4%9B