Ohlášky z neděle 30.5.2021

03.06.2021 14:18
  • V sobotu nebude mše svatá na Bořejově.
  • Nedělní bohoslužby: přeložená slavnost Těla a Krve Páně. Mše svaté: Bělá 8:00, Víska 10:00, Kováň 16:00.
  • Mše sv. ve Vísce (u Březovic) bude slavena pod širým nebem. S sebou si vezměte cokoliv na sezení. Na konci mše svaté proběhne průvod s Nejsvětější svátostí po oltářích. Vítány jsou malé družičky s květinami. Dobrovolníci k ministrování i ke službám korouhve-nosičů ať se přihlásí v předstihu přede mší svatou. Při bohoslužbě prosíme o dodržování potřebných hygienických opatření.
  • Náboženství v Bělé se vyučuje v běžném režimu.
  • Ve čtvrtek bude v 18h v Bělé půlhodinová adorace.