Pobožnosti KŘÍŽOVÉ CESTY: v době postní začínájí vždy 15 minut před začátkem mše svaté

10.02.2013 16:39

Tak jako v loňském roce, tak i letos se můžete účastnit vždy před mší svatou pobožnosti křížové cesty. Začátek je 15 minut před začátkem bohoslužby.

p.kostejn@seznam.cz