Popelečni středa, začátek doby postní: Bohoslužby v 16,30 v kostele Povýšení sv. Kříže v Bělé a v 18,00 hodin v kostele sv. Jiljí v Bezdězu

06.02.2013 05:47

13. února bude Popeleční středa, kterou zahajujeme dobu postní -.čas přípravy na Velikonoce. Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. Dle křesťanské tradice je Popeleční středa dnem přísného postu, zahrnujícím zdržení se masitých pokrmů a též půst újmy, spočívající v intenzivnější modlitbě, účasti na bohoslužbě či vykonání dobrého skutku ve prospěch potřebných. Bohoslužby budou tento den v 16,30 v kostele Povýšení sv. Kříže v Bělé a v 18,00 hodin v kostele sv. Jiljí v Bezdězu.