Poutní mši sv. v Bělé p. Bezdězem bude sloužit P. Mgr. et Mgr. Cyril Tomáš Matějec, Ph. D., OPraem.+BONUS novokněžské požehnání

13.09.2017 11:53

Poutní mši sv. farního kostela Povýšení sv. Kříže V Bělé p. Bezdězem bude sloužit P. Mgr. et Mgr. Cyril Tomáš Matějec, Ph. D., OPraem. Po mši sv. bude udělovat novokněžské požehnání.