Přjďte si zazpívat roráty: od 17.12. v 7.00 v Bělé pod Bezdězem

16.12.2012 14:12

Tak jako každý rok máme možnost i v letošním roce prožít závěr adventní doby při zpěvu starých písní "RORÁTŮ". Přijďte si prožít tu krásnou atmosféru do Kostela povýšení sv. Kříže v Bělé pod Bezdězem a to vždy od 7.00 hodin v době od 17.12.2012 do 24.12.2012 (mimo neděli).

 

Adventní písně - roráty

Obsah adventní doby výstižně vyjadřují staré české adventní písně - "roráty", sestavené podle biblických textů, převážně prorockých. (Roráty - název pochází z nejznámější latinské adventní písně pocházející z 16. stol z Francie: "Rorate coeli de super..." - "Rosu nám dejte nebesa, dejte nám spasitele...). Připomínají očekávání spásy, vyvedení ze zajetí a uvedení do Boží blízkosti. Přinášejí ujištění o Boží věrnosti v příslibu spásy.

Tyto staré písně nás spojují s vírou našich předků. Byla to víra hluboká, poučená Božím slovem. Nápěvy i slova písní překlenují celé generace. Dávají nám zakusit společenství církve, které je rozprostřeno přes celá století.

Zdroj: https://www.vira.cz/Texty/Glosar/Advent-nejen-predvanocni-obdobi.html