Velká sláva: biřmováno našich 14 farníků

24.11.2012 23:25

18.12.2012 jsme mohli v Bělé pod Bezdězem v kostele Povýšení sv. Kříže  opět přivítat otce biskupa Mons. Mgr. Jana Baxanta, který byl při příjezdu před kostelem očekáván zástupem věřících. Otec biskup si vzpomněl na jména všech ministrantů, některých farníků a jako obvykle oplýval úsměvem.

Otec biskup do naší farnosti zavítal, aby udělil našim 14 farníkům svátost biřmování. Biřmovanci  si zvolili za své patrony sv. Moniku, sv. Jana Křtitele, sv. Kláru, sv. Lucii, sv. Anežku Českou, sv. Zdislavu, sv. Jiljí, sv. Vavřince a sv. Annu. Samozřejmě po mši svaté bylo pro všechny zúčastněné připraveno malé pohoštění.