Výuka náboženství Bělá+ Okna

13.09.2017 11:55

Výuka náboženství na faře v Bělé p. B.: 
1.-2.třída - pondělí 13:30
příprava na první svaté přijímání - středa 15:15
4.-7. třída - pondělí 14:00
příprava na biřmování - 1x za 14 dní v sobotu (18:00)

Výuka náboženství v Oknech:
všechny skupiny 1x za měsíc po nedělní mši sv. 
příprava na první svaté přijímání - 1x za měsíc v neděli + 1x za měsíc v týdnu.