Z ohlášek z 2. neděle v mezidobí

15.01.2018 05:21
Mše svaté v pravidelném rozvrhu, v Bělé ve všední dny mše na faře.
Ve středu po mši život z víry.
V sobotu v 18 hodin, příprava na biřmování, Bělá fara.