Z ohlášek z 2. neděle v mezidobí

21.01.2019 05:43
Bohoslužby se konají podle pravidelného rozpisu.
  • V pondělí po mši svaté setkání farnosti na faře v Bělé. Jsou zváni i farníci odjinud
  • Ve středu ve škole v Oknech od 19:15 hodin beseda na téma Laici a klerici v české církvi, viz plakátek.
  • Příští neděle je 3. neděle v mezidobí, mše svatá v Bělé a v Oknech, v Katusicích bohoslužba slova.