Bezdědice- kostel sv. Václava

Nejstarší zprávy o církevním životě v Bezdědicích máme z poloviny 14. století, kdy zde existovala samostatná farnost. Ta sice zanikla za husitských válek, ale kostel spravovali kněží z okolí. Za josefínských reforem byla duchovní správa v Bezdědicích obnovena (1787 lokálie, povýšená roku 1855 na farnost) a udržela se prakticky až do 2. poloviny století dvacátého, kdy byla zdejší administrace připojena k duchovní správě v Bělé. Historický obvod farnosti tvoří obce Bezdědice (se samotou Radkovice na místě někdejší středověké vsi), Březovice, Nosálov a Víska.

Kostel sv. Václava v Bezdědicích je pseudorománskou novostavbou z let 1868-1870, která nahradila někdejší kostel středověkého původu, zničený i s obcí velkým požárem roku 1859. Vnitřní zařízení pochází z poslední čtvrti 19. století.

V současné době je kostel pro havarijní stav uzavřen a bohoslužby se zde nekonají. V obci Víska se ovšem každoročně koná slavnostní bohoslužba s eucharistickým průvodem, a to v neděli po svátku Těla a Krve Páně v 10,00 hodin.