VÝUKA/AKTIVITY

Ke stažení v PDF

 

Výuka náboženství

  3.-6. třída – pondělí 14:15 fara

  7.-9. třída – letní čas: pátek 18:00 mše sv. + fara

                          zimní čas: pátek 17:30 mše sv. + fara

    ostatní náboženství dětí – dle osobní domluvy

 

Společenství středoškoláků a vysokoškoláků

 • Probíhá 2x měsíčně v sobotu na různých místech farního obvodu dle domluvy.

 

Setkání ministrantů

 • Každou první neděli v měsíci v 17:30 na faře

 

Středeční setkání v rodině

 • Každou druhou středu večer se setkáváme u čaje k obyčejnému popovídání, zamyšlení nad aktuálními otázkami farnosti, církve a víry, i k modlitbě nešpor

         (18 – 99 let). Koná se na faře nebo v rodině.

 

Přednášky zajímavých hostů na pomezí společnosti a církve

 • 2x do roka v Oknech

 

Příprava dospělých ke křtu

 • Probíhá každý týden na faře v čase dle osobní domluvy

 

Příprava rodičů ke křtu malých dětí

 • Dle osobní domluvy, obvykle 3 setkání

 

Příprava ke svatbě

 • Začít přípravu je třeba nejpozději 3 měsíce před zamýšlenou svatbou

 

Návštěva nemocných se svátostmi

 • Pravidelně jednou do měsíce svaté přijímání nebo svátost smíření
 • Pomazání nemocných – starším lidem jedenkrát ročně
  • V případě potřeby kdykoliv na zavolání, včetně nemocnice (i v případě zákazu návštěv)