Dopis paní Heleny Jiřišťové farníkům

29.12.2013 19:51

Dnes nás čekalo na konci bohoslužby překvapení. P. Přibyl přečetl dopis určený farníkům od paní Heleny Jiřišťové, maminky našeho milovaného otce Jana. Aby se text dopisu dostal i k farníkům, kteří se dnešní bohoslužby nemohli zúčastnit, Monika K. dopis přepsala do strojové podoby a já dopis dávám ke stažení na web farnosti.

Pro stažení dopisu KLIKNI ZDE

 

Pro ty, kteří mají problémy se stahováním, uvádím dopis ještě níže. Těší mě, že "MAMINKA JENÍČKA" ví, jak hluboko máme otce Jana v srdci. 

 

V Turnově, 20. 12. 2013

 

Moji milí přátelé, farníci z Bělé pod Bezdězem,

všechny Vás objímám a líbám a z celého srdce Vám děkuji za Vaši lásku k mému milovanému Jeníčkovi! Díky za Vaši účast, díky, že jste vyprovodili mého syna na jeho poslední cestě!

Z tak velké a náhlé ztráty se člověk nemůže vzpamatovat a nemohu tomu ani uvěřit.

Do Bělé jsem vždy moc ráda zavítala, naposledy to bylo 28. října, v den státního svátku. Jeli jsme s Jeníčkem na hřbitůvek 3 km od Kladna, ke svatému Jánu, tak je pojmenován. Máme tam rodinnou hrobku z maminčiny strany a leží tam Jeníčkův pra-pradědeček Bedřich Pátek. Byl zaměstnán na dolech jako prokurista, byl známým lidumilem. Když horníkům chyběly peníze, rád jim je daroval a nikdy nežádal zpět. Byl 2 m vysoký, robustní, a když mu bylo 50 let, horníci udělali sbírku a z té mu nechali vytvořit krásný, zlatý prsten.

Ten prsten nikdo nemohl z rodiny nosit, každému byl velký. Až Jeníček. Když pradědeček zemřel, byl pohřební průvod dlouhý 3 km – od Kladna až ke hřbitůvku, ke svatému Jánu.

Tolik mi to připomnělo rozloučení u Vás v Bělé. Slýchala jsem to vše z vyprávění…

Pak po výletu do Kladna jsem byla u Jendy na faře, ukazoval mi nové knihy, které si koupil, spolu jsme je prohlíželi. To byla naše společná láska, knihy.

Na Jeníčkově pohřbu jsem byla zdrcená, seděla jsme v lavici, pan generální vikář ke mně přistoupil se slovy: „Podívejte se, jak ho mají rádi“ a poukázal rukou na plný kostel. Neřekl: „Měli ho rádi“, ale „mají“! Za ta slova jsem mu nesmírně vděčná a rovněž můj nesmírný vděk patří Vám, moji milí farníci a přátelé z Bělé, Vám všem!!!

Ráda se někdy do Bělé podívám do míst, která můj Jeníček tolik miloval, kvůli Vám!

Ještě jednou Vás všechny v duchu objímám a hladím.

Za Vaši lásku Pán Bůh tisíckrát zaplať!!!

Přeji všem požehnané svátky vánoční a pevné zdraví v roce 2014!

 

 

Vaše vděčná a nikdy nezapomínající

 

 

Helena Jiřišťová