Modlitba za nového kněze do našich farností: od 23.12.2013 vždy ve 21 hodin

19.12.2013 20:44

Od 23.12.2013 máme možnost se vždy ve 21 hodin doma spojit v modlitbě za nového kněze. Budeme moc rádi, když rozšíříte naše řady, můžete využít i navrženou modlitbu níže.

 

Prosíme Tě, Bože, za nového kněze do našich sloučených farností.

Ať pokračuje v odkazu našeho zemřelého otce Jana a dokončí to, co Jan započal.          

Ať nenechá zaniknout nic z toho, co Jan oživil.

Ať společnými silami dokážeme pracovat na tomto díle.

Ať se náš nový kněz vždy otcovsky stará o duše, které mu budou svěřené.

Ať i my věřící, k němu máme úctu a důvěru jako děti ke svým otcům.

Ať je nám dobrým průvodcem na cestě do nebeského království.

Ať je v našich farnostech vždy kvasem, solí a světlem ať už v utrpení nebo v radosti.

Ať nám Tvé učení, Pane, přibližuje i svým životem.

Pomoz také nám Pane, ať mu dokážeme být oporou a pomocí a ať mezi námi vládne přátelství.

Dej, ať je tu pro nás všechny, ale ať také není zklamán ve svém očekávání naší spolupráce.  

Amen

 

Prosíme Tebe Jane, přimluv se u Pána za to, aby tvé farnosti převzal dobrý nástupce, se kterým budeme moci společně pokračovat ve tvém započatém díle. Děkujeme Ti.

Amen

 

Modlitba je ke stažení ZDE.