Nová socha sv. Zdislavy v bělském kostele

21.06.2013 21:34

Presbytář děkanského kostela Povýšení sv. Kříže v Bělé pod Bezdězem byl při předposlední obnově na sklonku 19. století koncipován jako místo, připomínající úctu českých národních světců. Základem zdejšího souboru českých zemských patronů se stal tehdy obnovený oltář sv. Jana Nepomuckého (oltářní obraz maloval Fr. Anděl roku 1884), který nahradil starší svatojanský oltář z roku 1739. Poblíž tohoto oltáře nechal děkan Václav Španihel pořídit vitrážové okno s vyobrazením sv. Václava (návrh a malbu na skle provedl Jindřich Pazdera v Praze r. 1892). Při výmalbě kostela roku 1894 byly na severní straně presbytáře zobrazeny postavy sv. Prokopa, sv. Ludmily a sv. Ivana (maloval František Klos z Jablonného nad Orlicí). Procesní korouhve z konce 19. století, umístěné u mřížky presbytáře, nesou vyobrazení sv. Vojtěcha a sv. Anežky České.

Tento soubor byl nyní doplněn a obohacen novou sochou sv. Zdislavy z Lemberka, kterou z pískovce vytesal sochař Jiří Bím z Jablonce nad Nisou. Socha byla dne 20. června 2013 požehnána bělským farářem a kapitulním děkanem Mgr. Janem Nepomukem Jiřištěm na zahradě sochařova jabloneckého domu. Vedle samotného tvůrce se aktu požehnání zúčastnili také jeho nejbližší příbuzní a přátelé. Ještě týž den byla pak socha převezena a umístěna v presbytáři bělského kostela. Zobrazuje Paní Zdislavu jako štědrou dobroditelku chudých a potřebných. U nohou světice spatřujeme hlavu lvice, upomínající na její lemberský domov.

Malíř a sochař Jiří Bím se narodil 5. dubna 1946 v Čisté v Podkrkonoší. Studium výtvarního oboru Lidové konzervatoře v Ústí nad Labem pod vedením akademického malíře J. Rykra a profesora Brožka absolvoval roku 1983. Dále studoval i pod vedením ak. malíře profesora F. Patočky. Svá díla prezentoval na několika výstavách v Jablonci nad Nisou (1983, 1986, 1987, 1989, 1997 a 2012), dále ve Švýcarsku (1992, 1995, 1998), ve Smržovce (1996 a 1999), v Jiřetíně a v Chrudimi (roku 1997) a v kostele sv. Vojtěcha v Ústí nad Labem. Jeho práce jsou součástí soukromých sbírek v České republice i v zahraničí, od roku 1997 jsou zastoupeny i na společných výstavách ústecké výtvarné skupiny "SPOLU". Bímova díla je možno spatřit rovněž v antikvariátu RUNA a v pensionu AYKY v Jablonci nad Nisou. (Jan Nepomuk Jiřiště, www. spolu.cz-online.com)