Ohlášky z 1.10.2017: přihlášky biřmování, pouť do Květnova, mše sv. ve Žďáru

02.10.2017 17:37

Z nedělních ohlášek:

Poslední možnost přihlásit se na přípravu k přijetí svátosti biřmování - svátost křesťanské dospělosti :-).

V sobotu v 18 hodin mše svatá ve Žďáru - svátek Panny Marie Růžencové, po mši setkání biřmovanců.

V sobotu 14. října - farní pouť do Květnova, poslední místa v autobuse, více viz v novinkách viz níže.