Svatoanežské sbírky

11.08.2019 23:20

V neděli 11. srpna se naše farnosti zapojili do svatoanežské sbírky, kterou česká církev chce podarovat svatého otce. Letošní rok je 30. výročím svatořečení sv. Anežky Přemyslovny, která se stala symbolem české svobody. Byla kanonizována 12. listopadu. Všichni víme, co o pouhých pět dní později v historii našeho státu nastalo. Výročí sv. Anežky je tedy i poděkováním za svobodu v naší zemi. Na podzim se chystá národní pouť do Říma. Svatého otce budou chtít navštívit mnozí, kteří s sebou přivezou dar - umělecké dílo "koruny sv. Anežky". Zároveň sv. otec dostane finanční výnos sbírky, která přímo souvisí s posláním a životem sv. Anežky. 
Farníci mezi sebou z celého farního obvodu vybrali poměrně k ostatním sbírkám nemalou částku. Zároveň jsme dostali od organizátorů list papíru, který jsme zaplnili otisky palců dárců. Společně s ostatními budou svázány do knihy, která se stane součástí daru svatému otci. Dárci jako poděkování dostali pamětní minci se sv. Anežkou. Farníci v Oknech a Katusicích zároveň slavili ve svých kostelích poutní mši sv. z Nanebevzetí Panny Marie. 
Do sbírky v naší farnosti je možné se zapojit do příští neděle. Taktéž je možné přidat na faře i svůj otisk prstu a zvěčnit se tak mezi dárce. Farnost v tuto chvíli má ještě cca 20 pamětních mincí.