Zimní pořad bohoslužeb ke stažení zde

14.02.2014 07:54

Od příštího týdne dochází k částečné úpravě pořadu bohoslužeb v Bělé pod Bezdězem. Pro stažení a přípané vytisknutí KLIKNI ZDE.

 

Pořad bohoslužeb byl upraven i vzáložce bohoslužby a pro přehlednost uvádím ještě níže.

 

 

 

Pořad bohoslužeb v Bělé p. Bezdězem

zimní pořad

 

·      Mše svatá:

 

Neděle:       8:00             Povýšení sv. Kříže (farní)

Pondělí:      16:30           Povýšení sv. Kříže

Úterý:         ---                          ---     

Středa:       ---                          ---     

Čtvrtek:     7:30             Povýšení sv. Kříže

Pátek:         16:30           1. v měsíci – Povýšení sv. Kříže, s litaniemi k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a   svátostným požehnáním.

                                       2. v měsíci – Sv. Josef (zámecká kaple)

                                       3. (nebo i 4.) – Povýšení sv. Kříže

                                       poslední v měsíci – Sv. Václav (klášterní)

 

 

·       3. pátek v měsíci: mše sv. zaměřená na děti

·       adorace: jen podle ohlášení některé soboty v 18:00

·       svátost smíření: v neděli, pondělí a pátek přede mší sv. nebo jindy podle osobní domluvy.

·       svátost křtu, manželství, pohřeb, žehnání domu apod.: domluva po mši sv. v kostele nebo jindy na faře.

·       svátost pomazání nemocných – domluva i telefonicky kdykoliv.

 

 

 

Pravidelné mše sv. v ostatních farnostech:

 

Neděle:                  10:00                    lichý týden: Bezděz – sv. Jiljí

          sudý týden: Okna – Nanebevzetí Panny Marie

 

Středa:                   18:00           Bezděz – sv. Jiljí